392/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1988

Asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisteriasetuksen (208/79) 5§:n 3 momentti ja 9§:n 2 momentti sekä

lisätään 8§:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 momentti siirtyy 2 momentiksi, seuraavasti:

5 §

Avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön, osakeyhtiön ja osuuskunnan sulautumista koskevien ilmoitusten perusteella tehdään merkinnät rekisteriin sulautuvan yhtiön kohdalle.

8 §

Avoimen yhtiön perusilmoitukseen on liitettävä yhtiösopimus alkuperäisenä.


9 §

Jos joku yhtiömiehistä on 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu henkilö, yhteisö tai säätiö, on ilmoitukseen liitettävä sanotussa momentissa tarkoitettu selvitys viranomaisen myöntämästä luvasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.