390/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1988

Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/79) 5 ja 6§, 14§:n 2 momentti ja 18§:n 2 momentti sellaisina kuin niistä ovat 14§:n 2 momentti ja 18§:n 2 momentti 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1252/87), näin kuuluviksi:

5 §

Avoimen yhtiön perusilmoituksessa on mainittava:

1) yhtiön toiminimi;

2) päivä, jona yhtiösopimus on allekirjoitettu;

3) kaikkien yhtiömiesten täydelliset nimet sekä heidän kansalaisuutensa ja kotipaikkansa;

4) yhtiön toiminnan laatu;

5) kunta, josta yhtiön toimintaa johdetaan;

6) yhtiön postiosoite;

7) kuka tai ketkä yhtiömiehistä kirjoittavat yhtiön toiminimen; sekä

8) jos yhtiöllä on toimitusjohtaja, tämän täydellinen nimi ja kotipaikka.

6 §

Kommandiittiyhtiön perusilmoituksessa on mainittava:

1) yhtiön toiminimi;

2) päivä, jona yhtiösopimus on allekirjoitettu;

3) kaikkien yhtiömiesten täydelliset nimet sekä heidän kansalaisuutensa ja kotipaikkansa;

4) yhtiön toiminnan laatu;

5) kunta, josta yhtiön toimintaa johdetaan;

6) yhtiön postiosoite;

7) äänettömien yhtiömiesten omaisuuspanosten arvo rahassa ilmaistuna;

8) kuka tai ketkä vastuunalaisista yhtiömiehistä kirjoittavat yhtiön toiminimen; sekä

9) jos yhtiöllä on toimitusjohtaja, tämän täydellinen nimi ja kotipaikka.

14 §

Muutosilmoitus on myös tehtävä, milloin avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiösopimukseen, osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen taikka osuuskunnan, säästöpankin tai hypoteekkiyhdistyksen sääntöihin taikka vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestykseen tehdään muutos.

18 §

Avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön, osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin ja vakuutusyhdistyksen selvitys- ja suoritustilan samoin kuin avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön, osakeyhtiön ja osuuskunnan sulautumisen johdosta rekisteriviranomaiselle toimitettavista tiedonannoista ja ilmoituksista on säädetty erikseen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Lain voimaan tullessa vireillä olevaan ilmoitukseen sovelletaan ilmoituksen tekohetkellä voimassa olleita säännöksiä.

Hallituksen esitys 6/87
Lakivaliok. miet. 6/87
Suuren valiok. miet. 1/88

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.