260/1988

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1988

Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen maksupaikoista ja kantopalkkioista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on muuttanut eräiden verojen maksupaikoista ja kantopalkkioista 29 päivänä kesäkuuta 1987 annetun valtiovarainministeriön päätöksen (622/87) 2 ja 4§:n näin kuuluviksi:

2 §
Muut maksupaikat

Edellä 1§:ssä tarkoitettujen maksupaikkojen lisäksi seuraavia veroja, maksuja ja muita suorituksia saadaan kantoaikana maksaa liike-, säästö- ja osuuspankkeihin:

1)verotuslaissa tarkoitetut verot sekä kansaneläkevakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu,

2)metsänhoitomaksu,

3)ennakkoperintälain nojalla kannettava ennakko,

4)perintö- ja lahjavero,

5)liikevaihtovero,

6)ennakkoperintälaissa tarkoitettu ennakonpidätys osingosta ja korosta toimitettavaa ennakonpidätystä lukuun ottamatta sekä työnantajan sosiaaliturvamaksu ja

7)suhdannetalletus.

4 §
Kantopalkkio

Rahalaitokseen oma-aloitteisesti maksetuista ennakonpidätyksistä ja työnantajan sosiaaliturvamaksuista sekä liikevaihtoveron kuukausimaksuista suoritetaan rahalaitokselle kantopalkkiona kultakin kannetulta erältä 3 markkaa 50 penniä. Kantopalkkio sisältää myös korvauksen kustannuksista, jotka aiheutuvat rahalaitoksen vastaanottamia verovaroja koskevien konekielisten tietojen antamisesta ja tositteiden toimittamisesta lääninverovirastolle.

Muista 2§:ssä tarkoitetuista suorituksista rahalaitokselle maksetaan kantopalkkiona kultakin kannetulta erältä 2 markkaa 50 penniä. Kantopalkkio sisältää korvauksen myös rahalaitoksen vastaanottamia verovaroja koskevien konekielisten tietojen antamisesta aiheutuvista kustannuksista.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1988.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1988

Ministeri
Ulla Puolanne

Vanhempi hallitussihteeri
Helena Ikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.