249/1988

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1988

Asetus raha-automaattiasetuksen 29§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun raha-automaattiasetuksen 29§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä huhtikuuta 1980 annetussa asetuksessa (303/80), näin kuuluvaksi:

29 §

Valtion tulo- ja menoarvioon otetaan vuosittain määräraha, jonka arvioidaan vastaavan yhdistyksen puhtaasta tuotosta asianomaisena varainhoitovuonna avustuksina jaettavaa määrää. Jaettava määrä on yhdistyksen puhtaan tuoton määrästä vahvistama arvio, jota on oikaistu tilinpäätöksessä vahvistetun puhtaan tuoton ja edellisen vastaavan arvion erotuksella ja johon on lisätty uudelleen jaettavaksi palautuneet avustusvarat. Tämän määrän jakaa valtioneuvosto sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä kerran vuodessa avustuksina oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille, joiden toimialana on:

1)yleisen kansanterveyden edistäminen;

2)lastensuojelun tukeminen;

3)aistiviallisten huoltaminen;

4)vanhusten huollon tukeminen;

5)invalidihuollon tukeminen;

6)nuorisokasvatuksen kehittäminen;

7)valmistautuminen ihmishenkien suojelemiseen ja pelastamiseen suuronnettomuuksissa;

8)kaikille avoimien lomanviettopaikkojen hankkiminen tai ylläpitäminen taikka tähän verrattava lomanviettomahdollisuuksien edistäminen; taikka

9)raittiustyö tai päihdehuollon edistäminen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1988.

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.