242/1988

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1988

Valtioneuvoston päätös nestemäisten polttoaineiden hinnoista

Valtioneuvosto on 15 päivänä helmikuuta 1974 annetun hintavalvontalain (156/74) 12§:n ja 14§:n 1 momentin nojalla kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä päättänyt:

Maantiepolttonesteiden myyntihinnat
1 §

Moottoribensiinien ja dieselöljyn valmistajan ja maahantuojan ylimmät myyntihinnat ovat liikevaihto- ja polttoaineveroineen sekä viranomaisen määräämine muine maksuineen, toimituspaikkakunnasta riippumatta:

moottoribensiini
99-oktaaninen 271,02p/l
92-oktaaninen 253,46p/l
dieselöljy
kesälaatu 183,65p/l
talvilaatu 189,05p/l
erikoistalvilaatu 195,05p/l

Markkinointiyhtiön ja huolto- tai jakeluaseman myyntipalkkio jätetään vahvistamatta.

Polttoöljyjen ylimmät myyntihinnat
2 §

Kevyen ja raskaan polttoöljyn ylimmät myyntihinnat liikevaihtoveroineen koko maassa ovat seuraavat:

kevyt polttoöljy
huolto- ja jakeluasemalta myytynä 103,40p/l
säiliöautolla perille kuljetettuna 90,36p/l
raskas polttoöljy
säiliöautolla perille kuljetettuna 65,91p/kg
Hinnanlisät
3 §

Kevyen polttoöljyn perilletoimitushintaan saa lisätä astiointilisänä enintään 9,52 penniä litralta, kun tavaraa pidetään kaupan ja se myydään ostajalle pakattuna enintään 230 litran astiaan sekä kevyt polttoöljy ostajan pyynnöstä mitataan säiliöautosta sellaiseen astiaan.

4 §

Kevyen polttoöljyn vahvistettuihin hintoihin saa lisätä talvilaadun lisähintana 8,33 penniä litralta. Toimitettaessa pakkaskestävää erikoislaatua (POK TEF) lisähinta on 14,40 penniä litralta.

Kevyttä polttoöljyä säiliöautolla perille toimitettaessa saa pientoimituslisänä periä 60,00 markkaa, kun ostajan kerralla toimitettavaksi tilaama määrä on pienempi kuin 1 000 litraa. Pientoimituslisän saa tilatusta määrästä riippumatta periä myös silloin, kun ostajan säiliöihin toimitushetkellä mahtuu vähemmän kuin 1 000 litraa kevyttä polttoöljyä.

Alennukset
5 §

Edellä 1 ja 2§:ssä vahvistetuista myyntihinnoista on valmistajan ja maahantuojan annettava markkinointiyhtiölle öljy-yhtiöiden välillä tehdyn sopimuksen mukaiset varastointiin liittyvät sekä yhtenäishintajärjestelmän mukaisia hintoihin sisältyviä kustannuksia vastaavat alennukset.

Lisäksi valmistajan ja maahantuojan on määritellessään polttoaineverottomia myyntihintojaan otettava huomioon polttoaineveron nousu 26.3.1988:

bensiineissä 13,69p/lliikevaihtoveroineen dieselöljyissä 11,31p/lliikevaihtoveroineen.

Muut kevyen ja raskaan polttoöljyn hinnoista myönnettävät alennukset pysyvät ennallaan.

6 §

Asunto- ja kiinteistöyhtiöille sekä kauppapuutarhoille on myönnettävä alennusta 2§:ssä mainitusta kevyen polttoöljyn ylimmästä myyntihinnasta 0,60 penniä litralta.

Voimaantulo
7 §

Tämä päätös tulee voimaan 26 päivänä maaliskuuta 1988.

Tällä päätöksellä kumotaan nestemäisten polttoaineiden hinnoista 8 päivänä tammikuuta 1988 annettu valtioneuvoston päätös (7/88).

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1988

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Esittelijä
Ulla Karhu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.