168/1988

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988

Laki työsuojelurahastolain 1§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä huhtikuuta 1979 annetun työsuojelurahastolain (407/79) 1§:n 1 momentti näin kuuluvaksi:

1 §
Työsuojelurahaston toiminta

Tapaturmavakuutuslain (608/48) perusteella vakuutusvelvollisten työnantajien ja näiden palveluksessa olevien työntekijöiden etuja palvelevan työsuojelun edistämiseksi on työsuojelurahasto. Rahaston tehtävänä on myöntää varoja työsuojelututkimukseen, työsuojelukoulutukseen, työsuojelutietouden keräämiseen ja työsuojelua koskevaan tiedottamiseen sekä työnantajien ja työntekijöiden välisten työelämän suhteiden edistämistä tarkoittavaan tutkimukseen, koulutukseen ja tiedotukseen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1988.

Hallituksen esitys 90/87
Sosiaalivaliok. miet. 25/87
Suuren valiok. miet. 143/87

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.