167/1988

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988

Laki työturvallisuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/58) 2§:n 1 kohta ja 9 b§:n ruotsinkielinen sanamuoto, sellaisina kuin ne ovat 16 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa (27/87), näin kuuluviksi:

2 §

Asetuksella säädetään tämän lain soveltamisesta työssä:

1) jota puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen palveluksessa oleva henkilö taikka asevelvollinen puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen määräyksestä tai palveluksessa suorittaa;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1988.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 42/87
Sosiaalivaliok. miet. 20/87
Suuren valiok. miet. 89/87

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.