138/1988

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988

Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan 14 päivänä kesäkuuta 1985 valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/85) 3§:n 2 momentti, 5§:n 2 momentti ja 11§ seuraavasti:

3 §

Rakennuksen suojelua koskeva asia tulee vireille ympäristöministeriölle tehdystä esityksestä.

5 §

Ympäristöministeriön on 1 momentissa tarkoitetun esityksen johdosta kuultava museovirastoa, rakennushallitusta, virastoa tai laitosta, jonka hallinnassa rakennus on, ja kuntaa, jonka alueella rakennus sijaitsee.

11 §
Soveltamisohjeet

Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa ympäristöministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maalis>kuuta 1988.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.