133/1988

Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1988

Valtioneuvoston päätös Kanadan kanssa sosiaaliturvasta tehdystä sopimuksesta johtuvista poikkeuksista kansaneläkelain säännöksiin

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain 80§:n nojalla, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1961 annetussa laissa (584/61), päättänyt:

1 §

Tässä päätöksessä tarkoitetaan sopimuksella Suomen tasavallan ja Kanadan välillä 28 päivänä lokakuuta 1986 sosiaaliturvasta tehtyä sopimusta.

2 §

Suomen kansalaisella on asuessaan Kanadassa oikeus saada kansaneläkkeen pohjaosa samoin edellytyksin kuin Kanadan kansalaisella sopimuksen mukaan.

Suomen kansalaisella, joka on vakinaisesti asunut Kanadassa, on muuttaessaan sieltä Suomeen oikeus saada kansaneläkelain 23§:n 1 momentin säännöksen estämättä kansaneläkkeen pohjaosa samoin edellytyksin kuin Kanadan kansalaisella sopimuksen mukaan.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 17 päivänä helmikuuta 1988, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 1988.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1988

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Esittelijä
Anja Kairisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.