127/1988

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1988

Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain 6§:n 2 momentin 2, 9 ja 10 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 2 kohta 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (112/82) sekä 9 ja 10 kohta 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (56/85), ja

lisätään 6 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 5 päivänä helmikuuta 1982 ja 18 päivänä tammikuuta 1985 annetuilla laeilla sekä 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetulla lailla (590/86), uusi 11 kohta seuraavasti:

6 §

Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta:


2) kansaneläkelain mukaan maksettavaa pohjaosaa, hoitotukea, puolisolisää ja lapsikorotusta;


9) etua omaan tarpeeseen käytetystä asunnosta;

10) lasten, vanhusten ja vammaisten kotihoidon tukea; eikä

11) vammaistukilain (124/88) mukaista vammaistukea.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988, kuitenkin siten, että 6 §:n 2 momentin 11 kohdan säännöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 126/87
Sosiaalivaliok. miet. 22/87
Suuren valiok. miet. 118/87

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.