126/1988

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1988

Laki perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain 15 b§:n 3 momentin 9 ja 10 kohta, sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (54/85), ja

lisätään 15 b§:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna 5 päivänä helmikuuta 1982 annetulla lailla (105/82) ja mainitulla 18 päivänä tammikuuta 1985 annetulla lailla, uusi 11 kohta seuraavasti:

15 b §

Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta:


9) työ- ja ansiokyvyn palauttamiseksi tai parantamiseksi tahi työllisyyskoulutuksesta annetun lain (31/76) perusteella koulutuksen ajalta maksettavaa etuutta;

10) lasten, vanhusten ja vammaisten kotihoidon tukea; eikä

11) vammaistukilain (124/88) mukaista vammaistukea.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 126/87
Sosiaalivaliok. miet. 22/87
Suuren valiok. miet. 118/87

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja tervysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.