122/1988

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1988

Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen 56§:n muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä muutetaan puolustusvoimista 23 päivänä huhtikuuta 1975 annetun asetuksen (274/75) 56§:n 1-3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1052/87) seuraavasti:

56 §

Virkamiehen määrää tehtävään nimittävä viranomainen, kuitenkin siten, että:

1) everstiluutnantin ja komentajan tehtävään määrää puolustusvoimain komentaja;

2) majurin ja komentajakapteenin tehtävään määrää pääesikunnan päällikkö taikka sotilasläänin, merivoimien tai ilmavoimien komentaja; sekä

3) kapteenin, kapteeniluutnantin, yliluutnantin ja luutnantin sekä toimiupseerin ja värvätyn tehtävään määrää 51§:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu viranomainen.

Jos 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitettujen virkamiesten tehtävään määrääminen edellyttää siirtymistä joukko-osastosta tai sitä vastaavasta hallintoyksiköstä toiseen, tekee tehtävään määräämisestä päätöksen upseerin osalta puolustusvoimain komentaja sekä toimiupseerin ja värvätyn osalta pääesikunta taikka sotilasläänin, merivoimien tai ilmavoimien esikunta.

Tasavallan presidentti määrää upseerin sotilasasiamiehen ja apulaissotilasasiamiehen tehtävään valtioneuvoston esityksestä sekä tasavallan presidentin adjutantin tehtävään puolustusvoimain komentajan esittelystä.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1988.

Helsingissä päivänä helmikuuta 1988

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Puolustusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.