58/1988

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 1988

Laki tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 3 päivänä huhtikuuta 1981 annettuun tieliikennelakiin (267/81) uusi 87 a ja 94 a§ seuraavasti:

87 a §
Ajopiirturin käyttö

Kuorma- ja linja-auton kuljettajan on käytettävä ajoneuvoon asennettavaksi säädettyä ajopiirturia.

Ajoneuvon omistajan tai haltijan on huolehdittava siitä, että ajoneuvossa on riittävästi tyhjiä diagrammalevyjä. Kuljettajan on säilytettävä ajoneuvossa diagrammalevyt tai niiden jäljennökset seitsemän vuorokauden ajan.

Tämän pykälän säännöksiä ei sovelleta puolustusvoimien eikä rajavartiolaitoksen kuljetuksiin.

94 a §
Ajopiirturin käytön valvonta

Ajoneuvon kuljettajan, omistajan tai haltijan on vaadittaessa esitettävä poliisimiehelle hallussaan oleva ajopiirturin diagrammalevy tai sen jäljennös.

Ajoneuvon omistajan tai haltijan on säilytettävä käytettyjä ajopiirturin diagrammalevyjä kaksi vuotta ja vaadittaessa luovutettava ne tai niiden jäljennökset, siten kuin liikenneministeriö siitä määrää, tutkimustarkoituksiin käytettäväksi. Näin kerättyjä tietoja ei saa luvatta ilmaista sivulliselle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1988.

Hallituksen esitys 175/87
Liikennevalkok. miet. 9/87
Suuren valiok. miet. 172/87

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.