57/1988

Annettu Helsingissä 22 päivää tammikuuta 1988

Laki tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 70§:n otsikko ja 1 momentti sekä

lisätään 70§:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, ja uusi 5 momentti sekä lakiin uusi 70 a§ seuraavasti:

70 §
Ajokortin myöntäminen ja uudistaminen. Ajokortin ehdot

Auton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti myönnetään hakijalle, joka täyttää 69§:ssä säädetyt vaatimukset, kahdeksi vuodeksi. Hakijalle, jolla on ollut tällainen ajokortti vähintään kuusi kuukautta ja joka on saanut säädetyn lisäopetuksen, myönnetään ajokortti määräajaksi, joka päättyy ajokortin haltijan täyttäessä 70 vuotta, 65 vuotta täyttäneelle henkilölle kuitenkin viideksi vuodeksi. Linja-auton ja raskaan ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen oikeuttavan ajokortin voimassaolo päättyy kuitenkin aina ajokortin haltijan täyttäessä 70 vuotta.

Muu kuin auton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti myönnetään määräajaksi, joka päättyy ajokortin haltijan täyttäessä 70 vuotta, 65 vuotta täyttäneelle henkilölle kuitenkin viideksi vuodeksi.


Asetuksella voidaan säätää poikkeuksia 1 momentissa tarkoitetusta lisäopetusvaatimuksesta.

70 a §
Ajoharjoitteluradat

Kuljettajaopetuksen antamista varten tarpeellisten ajoharjoitteluratojen perustamis- ja käyttökustannuksiin voidaan harkinnan mukaan myöntää valtionavustusta. Avustusta on haettava liikenneministeriöltä.

Ajoharjoitteluradat hyväksyy autorekisterikeskus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1988 lukuunottamatta 70 §:ää, joka tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1989.

Hallituksen esitys 122/87
Liikennevaliok. miet. 3/87
Suuren valiok. miet. 121/87

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.