51/1988

Annettu Helsingissä päivänä tammikuuta 1988

Laki osakeyhtiölain 14 luvun 7§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun osakeyhtiölain 14 luvun 7§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa (545/82), näin kuuluvaksi:

14 luku

Sulautuminen ja osakkeiden lunastaminen tytäryhtiössä

7 §

Osuuskunnan, säästöpankin, osuuspankin tai hypoteekkiyhdistyksen kokonaan omistaman osakeyhtiön sulautumisesta tähän osuuskuntaan, säästöpankkiin, osuuspankkiin tai hypoteekkiyhdistykseen säädetään osuuskuntalaissa (247/54), säästöpankkilaissa (541/69), osuuspankkilaissa (542/69) ja hypoteekkiyhdistyksistä annetussa laissa (936/78).


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1988.

Hallituksen esitys 17/87
Pankkivaliok. miet. 3/87
Suuren valiok. miet. 154/87

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.