40/1988

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 1988

Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 22§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 22§:n 1 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 momentti 23 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa (36/87) ja 3 momentti 19 päivänä huhtikuuta 1985 annetussa laissa (330/85), näin kuuluviksi:

22 §

Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltuvin osin lisäksi voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 16§:ssä, 18§:n 1 momentissa ja 19§:ssä, maatalousyrittäjien eläkelain 16 ja 17§:ssä sekä tapaturmavakuutuslain 30 a, 37, 56 a, 61 a, 63, 64, 64 a ja 65 b§:ssä on säädetty.


Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitos pitää ja julkaisee tilastoa tässä laissa tarkoitetuista työvahingoista ja niiden perusteella maksetuista korvauksista. Se antaa tarpeelliset tiedot tapaturmavakuutuslain 64 §:n 1 momentissa mainitun tilaston pitämistä varten saman lain 30 a§:ssä tarkoitetulle vakuutuslaitosten yhteiselimelle. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset tämän momentin säännösten soveltamisesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1988, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 202/87
Sosiaalivaliok. miet. 29/87
Suuren valio. miet. 171/87

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.