36/1988

Annettu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 1988

Asetus valtion hevosjalostuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä muutetaan valtion hevosjalostuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista 29 päivänä kesäkuuta 1984 annetun asetuksen (498/84) 2 ja 3§, 4§:n 1 momentti sekä 5, 7 ja 8§, sellaisena kuin niistä ovat 2 ja 3§, 4§:n 1 momentti, 5 ja 8§ 28 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa asetuksessa (515/85), näin kuuluviksi:

2 §

Hevosen ruokinnasta ja hoidosta laitoksen tallitiloissa peritään hevosen omistajalta tai haltijalta kultakin vuorokaudelta tai sen osalta 42 markkaa. Pelkästä hevosen tallipaikasta peritään vuorokaudelta tai sen osalta 23 markkaa.

3 §

Hevosen ottamisesta laitoksen laidunalueelle laidunnettavaksi peritään hevosen omistajalta tai haltijalta kultakin vuorokaudelta tai sen osalta 23 markkaa.

4 §

Laitoksen eläinsairaalaan otetun hevosen ruokinnasta ja hoidosta peritään 2§:ssä tarkoitettu maksu. Eläinsairaalassa tapahtuvasta hevosen käsittelystä peritään hevosen omistajalta tai haltijalta maksuja eri toimenpiteiden osalta seuraavasti:

A.Tutkimukset:

Yksinkertainen näytteenotto (verinäyte, lantanäyte) 13 mk
Yksinkertainen tarkastus ja diagnoosi (rokotus, lääkemääräys, tiineystarkastus) 26 mk
Röntgentutkimus/kuva 39 mk
Muu diagnostinen tutkimus 63 mk

B.Hoitotoimenpiteet:

Pieni toimenpide (raspaus, puudutus, huuhtelu, rektalisointi) 32mk
Pienehkö toimenpide (rauhoitus, letkutus) 53mk
Pitkäaikainen toimenpide (synnytysapu, tiinehtymistarkkailu) 252mk
Narkoosi 128mk
Pieni kirurginen toimenpide 127mk
Suurehko kirurginen toimenpide 213mk
Suuri kirurginen toimenpide 320mk
Erittäin suuri kirurginen toimenpide 427mk

C.Raadonavaus:

Täydellinen (josta laaditaan pöytäkirja) 316mk
Osittainen 158mk

D.Laboratoriotutkimukset:

Loistutkimukset 1. näyte 28mk
Loistutkimuksetseuraavat/kpl 6mk
Mikrobiologiset tutkimukset 28mk
Tiineystutkimus virtsasta 32mk
Spermatutkimus 187mk
Progesteronimääritys 24mk

E.Veritutkimukset:

Punasolujen laskenta 20mk
Valkosolujen laskenta 20mk
Valkosolujen erittelylaskenta 32mk
Hemoglobiini 32mk
Hematokriitti 32mk
Asat 34mk
Glukoosi 38mk
A-Fos 37mk
Fe 39mk
IBC 39mk
Ca 39mk
Kokonaisproteiini 26mk
Maitohappo 44mk
Ck 71mk
Anemiatutkimus (Hb, Hkr, punasolut, Fe, IBC) 90mk

5 §

Laitoksen hevosen käyttämisestä ratsastukseen tai ajoon peritään 18 markkaa kultakin käyttötunnilta tai sen osalta.

7 §

Hevosten kuljetuksesta laitoksen autolla peritään 6 markkaa kilometriltä. Perittävä maksu kuljetettavaa hevosta kohti saadaan jakamalla ko. markkamäärä kuljetettavien hevosten lukumäärällä. Kuljetusmatkaan lasketaan kuuluvaksi myös auton kuljettaminen tyhjänä asemapaikastaan varsinaisen kuljetuksen lähtöpaikkaan ja varsinaisen kuljetuksen päättymispaikasta takaisin asemapaikkaansa.

8 §

Laitoksen ratsastushallin käytöstä ratsastustilaisuuksia varten peritään vuokraajalta kultakin tunnilta tai sen osalta 14 markkaa. Kilpailu- tai muusta senkaltaisesta tilaisuudesta, josta vuokraaja perii yleisöltä pääsymaksun, peritään kuitenkin aina vähintään 10 prosenttia pääsymaksutuloista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä >helmikuuta 1988.

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.