1336/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä annetun lain 21§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä 27 päivänä heinäkuuta 1984 annetun lain (570/84) 21§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 22 päivänä elokuuta 1986 annetulla lailla (623/86), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

21§

Tuotantokiintiö on määrättävä lakanneeksi aina silloin, kun viljelijä on maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta annetun lain 6§:n 4 momentin (1335/87) nojalla sitoutunut luopumaan maidontuotannosta kokonaan. Tällaisen sopimuksen tehneelle viljelijälle ei saa myöntää tuotantokiintiötä ennen kuin sopimuksen tekemisestä on kulunut 7 vuotta. Tuotantokiintiötä ei sanottuna aikana saa kyseistä tilaa varten myöntää myöskään sille, jolle maatilan tai sen osan omistus- tai hallintaoikeus on sopimuksen tekemisen jälkeen siirtynyt.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 117/87
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 9/87
Suuren valiok. miet. 113/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.