1328/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Asetus valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista 28 päivänä kesäkuuta 1985 annetun asetuksen (513/85) 2§:n 1 momentti ja 4§:n 3 kohta sekä

lisätään asetukseen uusi 4 a§ seuraavasti:

Näytteiden tarkastuksiin ja tutkimuksiin sisältyviin eri toimenpiteisiin sovelletaan seuraavia hintoja:

TAULUKKO PUUTTUU


Milloin maksua ei voida määrätä 2§:n nojalla, maksu määrätään laskemalla kunkin suoritteen osalta erikseen sen tuottamisesta valtiolle aiheutuvat kokonaiskustannukset eli suoritteen omakustannusarvo. Omakustannusarvoon kuuluvat kustannukset, jotka jäljempänä jaetaan työ-, kone- ja muihin kustannuksiin, lasketaan seuraavasti:


3) Muut kustannukset. Laitoksen suorittamat maksut muilta ostamistaan, suoritteen tuottamiseen kuuluvista palveluksista ja suoritetta varten tekemistään hankinnoista sekä henkilökunnan matkakustannuksista otetaan erikseen huomioon täysimääräisinä. Valtion maksuperustelain (980/73) 2§:n 1 momentissa tarkoitettuina välillisinä kustannuksina veloitetaan määrä, joka on 80 prosenttia 1 kohdan mukaan lasketuista työkustannuksista.

4 a§

Tässä asetuksessa tarkoitetusta maksuvelvollisuudesta on vapaa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto tarkastuslaitoksen toimialaan liittyvien tutkimusten osalta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitoksessa aloitetuista suoritteista peritään maksut kuitenkin aikaisempien säännösten mukaisesti.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.