1316/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki luopumiseläkelain 15 ja 23 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä tammikuuta 1974 annetun luopumiseläkelain 15§:n 2 momentti ja 23§:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1087/85), näin kuuluviksi:

15§

Jos eläkelaitos katsoo, että maatalouspiiri on lausunnossaan 1 momentissa tarkoitettujen eläkkeen saamisen edellytysten osalta soveltanut lakia ilmeisen väärin tai että asia on selvästi tulkinnanvarainen, eläkelaitoksen tulee alistaa eläkehakemuksesta annettu lausunto maatilahallitukselle.


23§

Maatalouspiirin ja maatilahallituksen lausuntoon sisältyvään ratkaisuun, jonka mukaan 16§:n 2 momentissa mainittuja luopumiseläkkeen saamisen edellytyksiä ei ole olemassa, haetaan muutosta siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty.

Muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun maatalouspiirin tai maatilahallituksen tämän lain nojalla antamaan ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988. Ennen lain voimaantuloa annettuihin maatalouspiirin ja maatilahallituksen lausuntoihin sovelletaan kuitenkin aikaisempia säännöksiä.

Hallituksen esitys 113/87
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 7/87
Suuren valiok. miet. 111/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.