1285/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki liikevaihtoverolain 4 ja 18§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtoverolain 4§:n 3 momentti sekä 18 §:n 1 momentin e kohta ja 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 4§:n 3 momentti 5 päivänä huhtikuuta 1973 annetussa laissa (297/73), 18§:n 1 momentin e kohta 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetussa laissa (544/86) ja 18§:n 3 momentti 9 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa laissa (608/76), näin kuuluviksi:


Niin ikään on verotonta lääkelaissa (395/87) tarkoitettujen lääkkeiden, lääkevalmisteiden, lääkeaineiden ja lääkelain 71§:n mukaisesti vain apteekista myytäväksi tarkoitettujen lääkkeenomaisten tuotteiden myynti, kun myyjänä on lääkelaissa tarkoitettu lääketehdas tai lääketukkukauppa. Verotonta on myös lääkkeiden ja niihin käytettävien aineiden lääkelain 71§:n mukaisesti vain apteekista myytäväksi tarkoitettujen lääkkeenomaisten tuotteiden maahantuonti.


18§

Myynnin verotusarvoa laskettaessa verovelvollinen saa vähentää:


e) milloin verovelvollisena on apteekkari, lääketehtaalta tai lääketukkukaupalta taikka apteekkiliikkeeltä hankkimansa tai itse maahantuomansa lääkkeen, lääkevalmisteen ja lääkeaineen ostohinnan.


Muu verovelvollinen kuin apteekkari saa vähentää myyntitarkoitukseen hankitun lääkkeen, lääkevalmisteen ja lääkeaineen osalta vain ostohinnan sen osan, josta on katsottava suoritetun veroa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 152/87
Talousvaliok. miet. 7/87
Suuren valiok. miet. 139/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.