1276/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki raittiustyölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 19 päivänä marraskuuta 1982 annetun raittiustyölain (828/82) 6§:n 2 momentti, 8 ja 9§, 10§:n 2 kohta, 11§:n 1 momentti ja 12§, sekä

muutetaan 7§, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 29 päivänä kesäkuuta 1984 annetulla lailla (486/84), näin kuuluvaksi:

Kunnan tämän lain nojalla järjestämään toimintaan sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia (677/82), jollei lailla ole toisin säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988, kuitenkin siten, että lain 6§:n 2 momentti sekä 8 ja 9§ tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Lain 7§:ssä mainitun sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 2 luvun säännöksiä sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran jo vuonna 1988 vuosia 1989-1993 koskevaa valtakunnallista suunnitelmaa laadittaessa ja hyväksyttäessä sekä toteuttamissuunnitelmia laadittaessa.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 127/87
Talousvaliok. miet. 6/87
Suuren valiok. miet. 104/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.