1271/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan valtiontalouden tarkastuksesta 23 päivänä joulukuuta 1947 annetun lain (967/47) 4§, sellaisena kuin se on 11 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (856/81) sekä

lisätään 6§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:


Tarkastusvirasto voi käyttää apunaan asiantuntijoita.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 180/87
Valtiovarainvaliok. miet. 62/87
Suuren valiok. miet. 145/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.