1254/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67§:ssä säädetyllä tavalla,

kumotaan valtiopäiväjärjestyksen 89§:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa (278/83), sekä

muutetaan 54 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, näin kuuluvaksi:

54 §

Puhemiesneuvoston on tehtävä ehdotuksia eduskunnan työn järjestämisestä. Puhemiesneuvoston on myös tehtävä eduskunnalle tarvittaessa ehdotuksia eduskunnan virkamiehiä koskevan lain, eduskunnan työjärjestyksen, eduskunnan vaalisäännön ja eduskunnan virkamiehiä koskevien ohjesääntöjen säätämisestä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 134/87
Perustuslakivaliok. miet. 10/87
Suuren valiok. miet. 161/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.