1249/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (494/83) 24§:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (624/85), sekä

lisätään lakiin uusi 21 b§ seuraavasti:

21 b§
Kotikuntaa vailla olevien oppilaiden koulutuskustannusten korvaaminen

Jos oppilaalla ei ole 18§:ssä tarkoitettua kotikuntaa, oppilaitoksen ylläpitäjälle suoritetaan käyttökustannuksiin tarkoitetun valtionosuuden tai -avustuksen sijasta tätä vastaava korvaus sekä suoritetaan kotikunnan maksuosuutta tai korvausta vastaavat kustannukset valtion varoista valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaisesti.

24§
Siirtymäsäännökset

Edellä 5§:n 1 momentin 1 kohdasta poiketen kunnallisten ja yksityisten ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten rehtorien ja opettajien palkoista sekä niistä menevistä työnantajan sosiaaliturvamaksuista ja eläkevakuutusmaksuista aiheutuviin kustannuksiin suoritetaan valtionosuutta ja -avustusta vuosilta 1986-1989 todellisten menojen mukaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 159/87
Sivistysvaliok. miet. 10/87
Suuren valiok. miet. 158/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.