1237/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1987

Valtioneuvoston päätös oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuen edellytyksistä

Valtioneuvosto on oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta 20 päivänä elokuuta 1982 annetun lain (639/82) 3 ja 4§:n, 5 §:n 1 momentin sekä 8§:n nojalla ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

Korkotukilainan korko

Rahalaitoksen korkotukilainasta perimä korko saa ylittää enintään puolellatoista prosenttiyksiköllä Suomen Pankin peruskoron määrän. Kuitenkin milloin laina-aika määräytyy ennen 1 päivää tammikuuta 1988 voimassa olleiden säännösten mukaisesti, rahalaitoksen korkotukilainasta perimä korko saa ylittää enintään yhdellä prosenttiyksiköllä Suomen Pankin peruskoron määrän.

Asunnon kohtuullinen enimmäishinta

Vastaantulolaina tai osa siitä voidaan hyväksyä korkotukilainaksi vain, mikäli sillä hankittavan asunnon hinta ei ylitä seuraavaa asunnon sijaintikunnan mukaan määräytyvää enimmäishintaa:

Asunnon sijaintikunta				Asunnon hinta
                               mk/m2
jos asunto on valmistunut
ennen vuotta 1987
Helsinki, Espoo, Vantaa, Kau-
niainen                           7 500
muut kunnat                         5 500 
jos asunto on valmistunut
vuonna 1987 tai sen jälkeen
Helsinki, Espoo, Vantaa, Kau-
niainen                           7 700
muut kunnat                         5 900
Korkotukilainan enimmäismäärä

Korkotukilainaksi voidaan hyväksyä asunnon sijainnin mukaan enintään seuraavan suuruinen osa vastaantulolainasta asunnon neliömetriä kohden:

                            Lainan
Asunnon sijaintikunta                enimmäismäärä 
                            mk/asunnon m2 
Helsinki, Espoo, Vantaa, Kau-
niainen                        5 500
muut kunnat                      4 100

Korkotukilainaksi voidaan kuitenkin hyväksyä yhteensä enintään 260 000 markkaa vastaantulolainasta.

Luottovarauskorvaus

Valtion varoista maksetaan rahalaitokselle luottovarauskorvausta kustakin myönnetystä korkotukilainasta 0,70 prosenttia korkotukilainan pääomasta.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 ja sillä kumotaan 11 päivänä joulukuuta 1986 annettu valtioneuvoston päätös oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuen edellytyksistä (928/86).

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1987

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Apulaisosastopäällikkö
Hannu Junkkari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.