1215/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki polttoaineverosta annetun lain 4§:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan väliaikaisesti polttoaineverosta 17 päivänä joulukuuta 1982 annetun lain 4§:n 1 momentti,

sellaisena kuin se on muutettuna 12 päivänä joulukuuta 1986 ja 27 päivänä marraskuuta 1987 annetuilla laeilla (912/86 ja 872/87), näin kuuluvaksi:

Polttoaineveroa on suoritettava:

1) lyijyttömästä moottoribensiinistä 86,89 penniä litralta;

2) muusta kuin lyijyttömästä moottoribensiinistä 111,31 penniä litralta; sekä

3) dieselöljystä 68,59 penniä litralta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 ja on voimassa vuoden 1988 loppuun.

Hallituksen esitys 194/87
Valtiovarainvaliok. miet. 66/87
Suuren valiok. miet. 152/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.