1213/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Verohallituksen päätös osingon, koron ja voitto-osuuden vapauttamisesta ennakonpidätyksestä eräissä tapauksissa

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 32§:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (584/87) määrännyt:

Ennakonpidätystä ei toimiteta osingosta, korosta tai sijoitusrahaston maksamasta voitto-osuudesta, joka suoritetaan raha-, vakuutus- tai eläkelaitokselle taikka tulo- ja varallisuusverolain 13§:ssä tarkoitetulle yleishyödylliselle yhteisölle.

Ennakonpidätystä ei toimiteta obligaatio- tai muun joukkovelkakirjalainan korosta, jos lainalle on myönnetty obligaatiolainojen veronhuojennuslaeissa tarkoitettu veronhuojennus.

Rahalaitos ei toimita ennakonpidätystä postisiirto- tai shekkitilille maksamastaan korosta. Rahalaitos ja osuuskunnan säästökassa eivät toimita ennakonpidätystä myöskään muusta talletuksen korosta, joka maksetaan tulo- ja varallisuusverolain 4§:ssä tarkoitetulle yhteisölle tai yhtymälle.

Työnantajan huoltokonttoriin tai osuuskuntalain 18 a§:ssä tarkoitetulle lainausliikettä harjoittavalle osuuskunnalle tehdystä talletuksesta maksettu korko otetaan ennakonpidätystä toimitettaessa huomioon vain siltä osin kuin samalle henkilölle kalenterivuoden aikana maksettu korko ylittää 2 000 markkaa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 ja sillä kumotaan verohallituksen 19 päivänä joulukuuta 1985 antama päätös osingon ja koron vapauttamisesta ennakonpidätyksestä eräissä tapauksissa (1065/85).

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Pääjohtaja
Lauri Honkavaara

Vs. Ylitarkastaja
Kari Rauhala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.