1181/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta

Työvoimaministerin esittelystä

muutetaan 11 päivänä syyskuuta 1987 annetun työllisyysasetuksen (737/87) 52, 53 ja 54§:n 3 momentti näin kuuluviksi:

52 §
Hakeminen

Tukea haetaan työvoimaministeriön vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella. Palkkaukseen myönnettävää tukea koskevat hakemukset jätetään sille työvoimatoimistolle, jonka toimialueella työpaikat sijaitsevat. Työnhakijalle myönnettävää tukea ja vajaakuntoisten työhönsijoituksen tukemiseksi myönnettäviä 49§:ssä tarkoitettuja etuuksia haetaan siltä työvoimatoimistolta, jossa henkilö on työttömänä työnhakijana.

53 §
Myöntäminen

Tuen ja 49§:ssä tarkoitettujen etuuksien myöntämisestä päättää työvoimatoimisto työvoimapiirin toimiston sen käyttöön osoittamien määrärahojen rajoissa.

Tukea ja 1 momentissa tarkoitettuja etuuksia myönnettäessä voidaan asettaa ehtoja, jotka kussakin yksittäistapauksessa katsotaan työllisyyden hoidon kannalta tarpeellisiksi.

54 §
Maksaminen

Muut tuet kuin 1 momentissa mainitun metsänhoidollisten töiden tuen työvoimapiirin toimisto maksaa kuukausittain jälkikäteen tuen myöntäneen työvoimatoimiston hyväksymän selvityksen perusteella. Etuudet vajaakuntoisten työhönsijoituksen tukemiseksi maksaa työvoimapiirin toimisto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työvoimaministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.