1177/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 8 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen 1§, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa (1047/86), näin kuuluvaksi:

1 §

Työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruus on 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 1988 ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä 5,10 prosenttia, kuitenkin siten, että valtiolta ja sen laitokselta, Ahvenanmaan maakunnalta ja kunnalliselta liikelaitokselta maksua peritään 6,90 prosenttia sekä kunnalta ja kuntainliitolta, evankelis-luterilaiselta kirkolta ja sen seurakunnalta sekä seurakuntainliitolta, ortodoksiselta kirkkokunnalta ja sen seurakunnalta maksua peritään 8,40 prosenttia. Maksu on kuitenkin,

a) jos liiketoimintaa harjoittavan valtionverotuksessa verovelvollisen työnantajan viimeksi toimitettua verotusta varten antamassa veroilmoituksessa ilmoittamien, kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenoista tekemien säännönmukaisten poistojen määrä on ollut suurempi kuin 300 000 markkaa ja samalla vähintään 10 ja enintään 30 prosenttia hänen samana verovuotena maksamiensa palkkojen määrästä, 6,15 prosenttia ja

b) jos a kohdassa tarkoitettujen poistojen määrä on ollut suurempi kuin 300 000 markkaa ja samalla yli 30 prosenttia maksettujen palkkojen määrästä, 6,75 prosenttia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.