1174/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Laki työllisyyslain 20 ja 29§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetun työllisyyslain (275/87) 29§:n 1 momentti sekä

lisätään 20§:ään uusi 2 momentti ja 29§:ään uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

20 §

Jos kunta on järjestänyt 17-19§:ssä tarkoitetun työntekomahdollisuuden kuntainliiton töissä, katsotaan työllistetyt kunnan työllistämiksi 1 momentissa tarkoitettua kunnan työllistämisvelvollisuuden rajoitusta laskettaessa.

6 luku

Voimaantulo

29 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988. Lain 18§:n 3 momentissa säädetty velvollisuus järjestää työntekomahdollisuus yhdenjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä olleelle henkilölle sekä lain 19§ tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 Lapin läänin, Oulun, Kainuun, Pohjois-Karjalan läänin, Satakunnan ja Kymen läänin työvoimapiireissä sekä Jämsänkosken, Kinnulan ja Viitasaaren kunnassa, 1 päivänä tammikuuta 1989 Keski-Suomen läänin työvoimapiirin muissa kuin Jämsänkosken, Kinnulan ja Viitasaaren kunnissa, Kuopion läänin, Hämeen ja Mikkelin läänin työvoimapiireissä sekä 1 päivänä tammikuuta 1990 Vaasan läänin, Turun ja Uudenmaan läänin työvoimapiireissä. Lain 18§ 2 momentissa tarkoitetulle viimeisten kahden vuoden aikana 12 kuukautta työttömänä olleelle henkilölle työntekomahdollisuus on järjestettävä 18§:n 3 momentin mukaisesti muissa työvoimapiireissä kuin Vaasan läänin, Turun ja Uudenmaan läänin työvoimapiireissä sen jälkeen kun henkilö on ollut työttömänä 1 päivän tammikuuta 1988 jälkeen yhteensä 12 kuukautta. Vaasan läänin, Turun ja Uudenmaan läänin työvoimapiireissä työntekomahdollisuus on järjestettävä sen jälkeen kun henkilö on ollut työttömänä yhteensä 12 kuukautta 1 päivän tammikuuta 1989 jälkeen.

Kunnan järjestäessä työntekomahdollisuuden 18§:n 2 momentissa tarkoitetulle 12 kuukautta yhdenjaksoisesti työttömänä olleelle pitkäaikaistyöttömälle sille voidaan maksaa 21§:n 2 momentissa tarkoitettu korotettu valtionosuus, vaikka kunnalla ei olekaan velvollisuutta työntekomahdollisuuden järjestämiseen. Näin työllistetty henkilö luetaan lain 21§:n 4 ja 5 momentin nojalla maksettavaan lisätukeen oikeuttaviin työllistettyihin.

Alle 20-vuotias kolme kuukautta työttömänä ollut nuori ja yhdenjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä ollut henkilö, jolle kunta on järjestänyt työntekomahdollisuuden ennen lain voimaantuloa kunnallisesta työllistämistuesta annetun asetuksen (1092/81) nojalla, katsotaan 1 päivän tammikuuta 1988 jälkeen lain 17§:n ja 18§:n 2 momentin nojalla työllistetyksi niin kauan kuin hän on ollut kunnan työllistämänä yhdenjaksoisesti kuusi kuukautta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 105/87
Sosiaalivaliok. miet. 24/87
Suuren valiok. miet. 120/87

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työvoimaministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.