1173/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Laki lääkelaboratoriosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan lääkelaboratoriosta 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun lain (1110/74) 3§ ja

muutetaan 4§ näin kuuluvaksi:

4 §

Lääkkeiden ja lääkeaineiden kaupan valvontaan liittyvästä tarkastuksesta suorittavat apteekit, Helsingin yliopiston apteekki mukaan luettuna, kaksi tuhannesosaa lääkkeiden liikevaihtoverottomasta myynti- ja ostohinnan välisestä erotuksesta apteekkimaksulla vähennettynä sekä lääketukkukaupat niin ikään kaksi tuhannesosaa liikevaihtoverottomasta lääkkeiden myynti- ja ostohinnan erotuksesta. Samojen perusteiden mukainen maksu peritään lääkkeen valmistajalta sen myynnin osalta, jossa valmistaja ilman lääketukkukaupan välitystä toimittaa tavaran suoraan apteekille tai muulle ostoon oikeutetulle. Lääkintöhallitus vahvistaa vuosittain maksun ja sillä on oikeus saada tarvitsemansa tiedot maksun laskemista varten korvauksetta.

Muista kuin lääkelain (395/87) 4 luvussa tarkoitettuun myyntilupaan liittyvistä tutkimuksista ja tarkastuksista tai 1 momentissa tarkoitetuista tutkimuksista, tarkastuksista ja lausunnoista lääkelaboratorio on oikeutettu perimään maksuja. Niitä määrättäessä on noudatettava, mitä valtion maksuperustelaissa (980/73) on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 125/87
Talousvaliok. miet. 3/87
Suuren valiok. miet. 66/87

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.