1167/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Asetus tullitariffilain soveltamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun tullitariffilain (660/87) 7§:n nojalla:

1 §

Tavaralle, jota vastaavaa ei tehdasmaisesti valmisteta Suomessa, myönnetään tullitariffilain (660/87) 3§:ssä tarkoitettu e-tulli sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Tullihallitus päättää, onko ulkomainen tavara katsottava sellaiseksi, ettei vastaavaa tavaraa tehdasmaisesti valmisteta Suomessa.

3 §

Tullihallitus julkaisee luettelon 2§:ssä tarkoitetuista tavaroista.

Jos tavaranhaltija tahtoo e-tullia sovellettavaksi muuhun kuin 1 momentissa tarkoitetussa luettelossa mainittuun tavaraan, on sitä koskeva hakemus tehtävä tullihallitukselle vahvistetun kaavan mukaista lomaketta käyttäen. Hakemukseen on liitettävä yksityiskohtainen selvitys tavarasta, sen hinnasta ja käytöstä sekä 2§:ssä tarkoitetusta valmistuksesta Suomessa.

4 §

Tullihallituksen 2§:ssä tarkoitettu päätös voidaan määrätä olemaan voimassa joko määräajan tai toistaiseksi.

5 §

Tavaranhaltijan on tavaraa tullattaessa esitettävä vaatimus e-tullin soveltamisesta 3§:n 1 momentissa tarkoitetussa luettelossa mainittuun tavaraan tai esitettävä 3§:n 2 momentissa tarkoitettuun hakemukseen annettu päätös.

Jos vaatimus tai päätös esitetään myöhemmin, noudatetaan mitä tullinoikaisusta ja muutoksenhausta on tullilaissa säädetty.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Tällä asetuksella kumotaan tullitariffilain soveltamisesta 22 päivänä toukokuuta 1981 (347/81) annettu asetus. Sen nojalla annettuja tullihallituksen päätöksiä voidaan kuitenkin käyttää 5§:ssä säädetyssä tarkoituksessa päätösten voimassaoloajan.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.