1121/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 6§:n 3 momentti, 17§:n 1 momentti, 99§:n 2 momentti ja 134§,

näistä 6§:n 3 momentti sellaisena kuin se on 30 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa (74/87), näin kuuluviksi:

6 §

Verotoimiston päällikkönä on veropiirin verojohtaja.

17 §

Verolautakunnan jaostoissa, joiden lukumäärän verohallitus määrää, on vähintään neljä jäsentä.


99 §

Hakijalla, verohallituksella, kunnanhallituksella ja kansaneläkelaitoksella on oikeus valittaa keskusverolautakunnan ennakkotiedon sisältävästä päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Asia on korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävä kiireellisenä.

134 §

Jos veroilmoituksia taikka muita verotukseen kuuluvia asiakirjoja tuhoutuu, verohallituksella on oikeus antaa tarpeelliset määräykset ilmoittamisvelvollisuuden uudelleen täyttämisestä sekä verotuksen toimittamisesta.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 198.

Hallituksen esitys 189/87
Valtiovarainvaliok. miet. 70/87
Suuren valiok. miet. 166/87

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.