1116/1987

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1987

Valtioneuvoston päätös kuntien ryhmityksestä rintamasotilaseläkkeen maksamista varten

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain 3§:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 28 päivänä maaliskuuta 1980 annetussa laissa (231/80), päättänyt:

1 §

Kunnat jaetaan rintamasotilaseläkelain 3§:ssä tarkoitettuun kahteen ryhmään soveltaen, mitä valtioneuvoston kuntien yleisestä kalleusluokituksen vahvistamisesta 10 päivänä joulukuuta 1987 antamassa päätöksessä (969/87) on määrätty.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 ja se on voimassa vuoden 1991 loppuun, jollei valtioneuvosto sitä ennen toisin päätä.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1987

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Hallitusneuvos
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.