1111/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Laki kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kansanterveyslain voimaanpanosta 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun lain 3§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä elokuuta 1985 annetussa laissa (719/85), näin kuuluvaksi:

3 §

Edellä 1 momentissa mainitun lain tultua voimaan on alle 17-vuotiaiden kunnan asukkaiden sanotun lain 14§:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu hampaiden tutkimus ja hoito siten maksuton kuin sanotun lain 21§:ssä säädetään. Vuonna 1960 tai sen jälkeen syntyneiden kunnan asukkaiden kansanterveyslain 14§:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu hampaiden tutkimus ja hoito on maksutonta sikäli kuin ne koskevat hampaiden tutkimusta ja ehkäisevää hoitoa. Muilta osin peritään 60 prosenttia asetuksella vahvistetuista potilailta perittävistä maksuista ja korvauksista siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Mitä edellä on säädetty vuonna 1960 tai sen jälkeen syntyneistä kunnan asukkaista, koskee myös mainittuna vuonna tai sen jälkeen syntyneitä kunnan alueella sijaitsevia kansanterveysasetuksen 7 a§:ssä mainittujen oppilaitosten opiskelijoita ja kansanterveysasetuksen 7 b§:ssä tarkoitettujen kaupunkien merimiesterveydenhuoltoon oikeutettuja henkilöitä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988.

Hallituksen esitys 129/87
Sosiaalivaliok. miet. 23/87
Suuren valiok. miet. 119/87

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.