1108/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Laki työntekijäin eläkelain soveltamisesta postipankkilaissa tarkoitetun Postipankin henkilökunnan työ- ja virkasuhteisiin

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Postipankkilaissa (511/69) tarkoitetun Postipankin muuttuessa osakeyhtiöksi Postipankin henkilökuntaan kuuluvalla tai kuuluneella henkilöllä on oikeus työntekijäin eläkelain (395/61) vähimmäisehtojen mukaiseen eläketurvaan työ- tai virkasuhteen alusta lukien. Postipankin eläkelaitoksen eläkesäännön ja perhe-eläkesäännön perusteella myönnetyt eläkkeet muunnetaan työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaista eläketurvaa vastaavalta osalta työntekijäin eläkelain mukaisiksi tämän lain voimaantulosta lukien.

2 §

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa ohjeet työntekijäin eläkelain 12§:n soveltamisesta 1§:ssä tarkoitettujen työntekijäin eläkelain mukaisten eläkkeenosien kustantamiseksi.

3 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Tällä lailla kumotaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain 8§:n 4 momentin 6 kohta, sellaisena kuin se on 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (663/85).

Hallituksen esitys 75/87
Sosiaalivaliok. miet. 18/87
Suuren valiok. miet. 87/87

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.