1107/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Laki lapsilisälain 1§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 22 päivänä heinäkuuta 1948 annetun lapsilisälain 1§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa (72/87), näin kuuluvaksi:

1 §

Lapsilisän ja jatkettuna suoritettavan lapsilisän määrä on 2 616 markkaa vuodessa. Jäljempänä 3§:ssä mainitun, lapsilisän nostamiseen oikeutetun henkilön toisesta lapsesta on lapsilisän määrä kuitenkin 3 032 markkaa vuodessa, kolmannesta lapsesta 3 916 markkaa vuodessa, neljännestä lapsesta 5 096 markkaa vuodessa sekä viidennestä ja kustakin seuraavasta lapsesta 6 144 markkaa vuodessa, paitsi milloin lapsi on 6§:ssä tarkoitetulla tavalla hoidettavana laitoksessa. Kun lapsilisä suoritetaan jatkettuna, se ei vaikuta muiden lasten lapsilisien määrään.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1988.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 102/87
Sosiaalivaliok. miet. 16/87
Suuren valiok. miet. 85/87 ja 85 a/87

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.