1101/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Laki valtion virkamieslain 4§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 4§:n 1 momentti näin kuuluvaksi:

4 §

Tätä lakia ei sovelleta eduskunnan oikeusasiamieheen ja apulaisoikeusasiamieheen eikä eduskunnan, tasavallan presidentin kanslian, valtiontilintarkastajain, eduskunnan oikeusasiamiehen ja Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan kanslian ja Eduskunnan kirjaston virkamiehiin eikä Suomen Pankin, Postipankin ja kansaneläkelaitoksen virkamiehiin ja toimihenkilöihin, ellei laissa toisin säädetä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 132/87
Perustuslakivaliok. miet. 9/87
Suuren valiok. miet. 160/87

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Pääministeri
Harri Holkeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.