1077/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Asetus työllisyyslain 8§:n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden toimeenpanosta valtion virastoissa ja laitoksissa

Työvoimaministerin esittelystä säädetään 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetun työllisyyslain (275/87) 28§:n nojalla:

1 §

Tätä asetusta sovelletaan valtion virastoissa ja laitoksissa avoimiksi tuleviin virkoihin ja työsopimussuhteisiin tehtäviin.

2 §

Valtion virastojen ja laitosten tulee ilmoittaa työvoimatoimistoon ne avoimiksi tulevat virat ja työsopimussuhteiset tehtävät, joissa virka- tai työsopimussuhteen on tarkoitus kestää vähintään kymmenen työpäivää. Ilmoitusvelvollisuus ei koske virkoja, jotka lain tai asetuksen mukaan täytetään haettavaksi julistamatta.

3 §

Avoimesta työpaikasta on ilmoitettava työvoimatoimistoon suullisesti tai kirjallisesti viimeistään silloin, kun ryhdytään mahdollisiin muihin työpaikan täyttämistä koskeviin toimenpiteisiin.

4 §

Työvoimatoimistolle tehtävään ilmoitukseen tulee sisällyttää ne tiedot, joiden perusteella virkamies tai työntekijä valitaan ja joita työvoimatoimisto tarvitsee saamansa toimeksiannon suorittamiseksi.

5 §

Virasto tai laitos ja työvoimatoimisto sopivat siitä, mihin toimenpiteisiin työvoimatoimisto ryhtyy ilmoituksen johdosta sekä siitä, millä tavoin ja minä ajankohtana työpaikasta tiedotetaan.

Avoimen työpaikan ilmoittamisen yhteydessä voidaan myös sopia siitä, kuinka kauan paikka on avoimena.

6 §

Viraston tai laitoksen on ilmoitettava työpaikan avoinna olon päättymisestä viipymättä työvoimatoimistoon.

7 §

Valtiovarainministeriö antaa virastoille ja laitoksille tarkemmat ohjeet tämän asetuksen mukaisen ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta.

Tämän asetuksen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä käsitellään työnvälitysasian neuvottelukunnassa.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Asetusta sovelletaan niiden virkojen ja työsopimussuhteisten tehtävien ilmoittamiseen, jotka tulevat avoimiksi asetuksen tultua voimaan.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työvoimaministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.