1060/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Asetus väylämaksuasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 16 päivänä joulukuuta 1983 annetun väylämaksuasetuksen (1016/83) 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 2 momentti ja 3 §, näistä 1 §:n 1 momentti ja 2 §:n 2 momentti sellaisina kuin ne ovat 31 päivänä lokakuuta 1986 annetussa asetuksessa (782/86), näin kuuluviksi:

1 §

Kotimaanliikenteen väylämaksu suoritetaan vuosimaksuna kalenterivuosittain. Maksu lasketaan siten, että maksuyksikkö, 21 markkaa, kerrotaan aluksen nettovetoisuutta osoittavalla kokonaisluvulla, enintään kuitenkin luvulla 70 000. Alus, jonka nettovetoisuutta osoittava kokonaisluku on alle 1 000, maksaa kuitenkin vain puolet edellä mainitusta maksusta.


2 §

Ulkomaanliikenteen kertamaksun maksuyksiköt:

			I A
Jäämaksuluokka    Super	I A	I B	I C	II	III
maksuyksikkö
mk		 	3,60    7,20    9,20   10,50   11,80   13,20 

3 §

Milloin alus esittää väylämaksun perusteeksi aluksenmittauksesta vuoden 1969 kansainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen mukaan annetussa asetuksessa (522/82) tarkoitetun mittakirjan, aluksesta perittävästä väylämaksusta myönnetään vuosina 1988-1991 40 %:n alennus, jos aluksessa on lastin käsittelyä varten keula- tai peräportti eikä sen matkustajamäärää ole vahvistettu suuremmaksi kuin 50 henkilöksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.