1058/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Asetus merenkulkulaitoksen alusten hinausmaksusta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan merenkulkulaitoksen alusten hinausmaksusta 24 päivänä elokuuta 1979 annetun asetuksen (692/79) 1§:n 1 momentti ja 2§, sellaisina kuin ne ovat 31 päivänä lokakuuta 1986 annetussa asetuksessa (780/86), näin kuuluviksi:

1 §

Merenkulkulaitoksen jäänmurtajan suorittamasta hinauksesta peritään seuraavat maksut:

Hinattavan aluksen				Jokaiselta alkaneelta
nettovetoisuutta				  puolelta tunnilta 
osoittava luku				   	  mk
    0-  500					1 135
  501-1 000					1 420

1 001-2 000 1 700

2 001-4 000 2 270

4 001- 2 840


2 §

Merenkulkulaitoksen väylä-, yhteys- tai merenmittausaluksen suorittamasta hinauksesta tai muusta avustuksesta peritään jokaiselta alkaneelta puolelta tunnilta 1 135 mk.

Merenkulkulaitoksen muun aluksen suorittamasta hinauksesta tai muusta avustuksesta peritään jokaiselta alkaneelta puolelta tunnilta 285 mk.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.