1041/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Asetus terveyskeskukselle työterveyshuollosta perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan terveyskeskukselle työterveyshuollosta perittävistä maksuista ja korvauksista 15 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen (984/78) 1 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdat,

sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä marraskuuta 1986 annetussa asetuksessa (840/86) näin kuuluviksi:

1 §

Terveyskeskuksen tuottamista kansanterveyslain 14 §:n 1 momentin 7 kohdassa ja 14 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista työterveyshuoltopalveluksista työnantaja on velvollinen suorittamaan terveyskeskukselle seuraavat maksut ja korvaukset:

1) toimenpiteistä käyntikerralla

lääkärin vastaanotolla				100 mk
terveydenhoitajan tai muun terveyden-
huollon ammattihenkilön vastaanotolla		 50 mk
lääkärin määräämistä asianmukaisen
koulutuksen saaneen henkilön suoritta-
mista erikoistutkimuksista				 84 mk

3) terveyskeskuksen henkilökunnan suorittamista työpaikkakäynneistä sekä neuvonta-, ohjaus- ja valistustoiminnasta aiheutuneet todelliset matkakustannukset ja korvausta matkoihin käytetty aika huomioon ottaen kultakin alkaneelta puolelta tunnilta

lääkärin osalta					150 mk
muiden henkilöiden osalta 				 75 mk


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.