1032/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Asetus Neuvostoliiton ja Ruotsin kalastusalusten Suomen kalastusvyöhykkeellä harjoittamasta kalastuksesta vuonna 1988

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään Suomen kalastusvyöhykkeestä 15 päivänä marraskuuta 1974 annetun lain (839/74) 3 ja 4§:n nojalla:

1 §

Tätä asetusta sovelletaan Neuvostoliiton ja Ruotsin kalastusalusten Suomen kalastusvyöhykkeellä Suomen kalastusvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n nojalla näiden valtioiden kanssa tehtyjen, jäljempänä mainittujen sopimusten mukaisesti vuonna 1988 harjoittamaan kalastukseen.

2 §

Neuvostoliiton kalastusalukset saavat Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kesken vastavuoroisista kalastuskysymyksistä 5 päivänä marraskuuta 1981 tehdyn kalastussopimuksen (SopS 79/81) ja sen soveltamisesta 20 päivänä marraskuuta 1987 tehdyn pöytäkirjan mukaisesti harjoittaa silakan troolipyyntiä Suomen kalastusvyöhykkeellä varsinaisen Itämeren koillisosassa 12 meripeninkulman ulkopuolella perusviivoista, joista aluevedet lasketaan, alueella, joka on meridiaanista 22°57,02' itäistä pituutta länteen.

Neuvostoliiton kalastusalukset saavat harjoittaa 1 momentissa tarkoitettua kalastusta tammikuun 1 päivän alusta huhtikuun 30 päivän loppuun sekä syyskuun 1 päivän alusta joulukuun 31 päivän loppuun. Kalastukseen saadaan käyttää samanaikaisesti enintään 32 alusta mukaan lukien apu- ja emälaivat. Silakkaa saadaan kalastaa enintään 4 600 tonnia. Silakan kalastuksen yhteydessä saatavan kilohailin sivusaaliin määrä ei saa ylittää 50 % sallitusta silakan saalismäärästä. Turskan sivusaaliin määrää ei ole rajoitettu. Kalastuksessa käytettävien troolien solmuvälin tulee olla vähintään 16 millimetriä tai silmäkoon vähintään 28 millimetriä.

3 §

Ruotsin kalastusalukset saavat Suomen ja Ruotsin välillä 2 päivänä joulukuuta 1977 noottien vaihdolla tehdyn kalastussopimuksen (SopS 30/78) ja sen soveltamisesta 9 päivänä joulukuuta 1987 tehdyn pöytäkirjan mukaisesti harjoittaa Suomen kalastusvyöhykkeellä perinteistä silakan ja kilohailin kalastusta ilman saaliskiintiöitä ja alusten lukumäärää koskevia rajoituksia. Turskaa saadaan kalastaa enintään 290 tonnia. Turskan troolipyynti on kielletty.

Ruotsin lohenkalastusalukset saavat 1 momentissa mainitun kalastussopimukse ja sen soveltamisesta 1 momentissa mainitun pöytäkirjan mukaisesti ilman erityistä lupaa kokea pyydykset ja ottaa saaliin talteen Suomen kalastusvyöhykkeellä leveyspiirien 59°30' ja 60°30' pohjoista leveyttä välisellä alueella siinä tapauksessa, että Ruotsin kalastusvyöhykkeelle lasketut pyydykset ovat ajelehtineet Suomen kalastusvyöhykkeelle. Kalastusalusten tällä tavoin saama lohisaalis ei kuitenkaan saa ylittää yhteensä viittä tonnia. Suomen kalastusvyöhykkeelle ajautuneet pyydykset on nostettava välittömästi. Pyynnin ehtona on lisäksi, että tällaista pyyntiä harjoittava alus on merkitty maa- ja metsätalousministeriön pitämään luetteloon ja että saatu saalis kokonaisuudessaan ilmoitetaan pyydystetyksi Suomen kalastusvyöhykkeeltä.

4 §

Tässä asetuksessa tarkoitettujen alusten tulee tehdä Suomen viranomaisille ennen saapumistaan Suomen kalastusvyöhykkeelle ja ennen siltä poistumistaan ilmoitus, jota koskevat tarkemmat määräykset antaa maa- ja metsätalousministeriö.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.