1011/1987

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/81) 15§:n 2 ja 3 momentti näin kuuluviksi:

15 §

Perusturvaosuuteen katsotaan kuuluvan kokonaiskustannuksista sairausvakuutuslain (364/63) mukaisia päivärahakuluja 21,3 prosenttia ja sairaanhoitokuluja 7,5 prosenttia, kansaneläkelain (347/56) mukaisia lisäosakuluja tai niitä vastaavia kuluja 3,4 prosenttia, perhe-eläkelain (38/69) mukaisia eläkekuluja 0,17 prosenttia sekä maatalousyrittäjien eläkelain mukaisia eläkekuluja 2,8 prosenttia, kuitenkin siten, että kolmea viimeksi mainittua prosenttilukua korotetaan vuosittain alkaen vuodesta 1989 vastaavasti 0,6, 0,03 ja 0,5 prosenttiyksikköä.

Maatalousyrittäjien vakuutusmaksuosuus on 29,1 prosenttia ja valtion osuus niin ikään 29,1 prosenttia kokonaiskustannuksista.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 130/87
Sosiaalivaliok. miet. 17/87
Suuren valiok. miet. 86/87

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.