1010/1987

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/81) 3 §:n 4 kohta,

sellaisena kuin se on 23 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa (36/87), sekä

lisätään 5 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

3 §

Maatalousyrittäjällä tarkoitetaan tässä laissa:


4) henkilöä, joka tekee 1, 2 tai 3 kohdassa mainittua työtä perheyrityksen jäsenenä; sekä


5 §

Henkilö katsotaan perheyrityksen jäseneksi sen mukaan kuin maatalousyrittäjien eläkelain 1 a§:ssä säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 76/87
Sosiaalivaliok. miet. 21/87
Suuren valiok. miet. 94/87

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.