991/1987

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Laki sähkölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 24 § sekä

muutetaan 25§:n 1 momentti ja 26§:n 1 momentti näin kuuluviksi:

25 §

Voimalaitoksen samoin kuin sähkönsiirtolaitteiston ja sähkölaitoksen yli 1000 voltin jakelulaitteiston rakentamiseen on, jollei 2 tai 3 momentissa toisin säädetä, saatava ministeriön tai 26§:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa valtioneuvoston lupa.


26 §

Ministeriö myöntää luvan rakentaa 25§:n 1 momentissa tarkoitetun voimalaitoksen tai sähkönsiirtolaitteiston siinä järjestyksessä kuin kulloinkin voimassa olevan runkosuunnitelman toteuttaminen edellyttää:

1) jos voimalaitoksen tai sähkönsiirtolaitteiston rakentaminen on kyseisessä suunnitelmassa merkitty aloitettavaksi kahden ensimmäisen vuoden aikana;

2) jos voimalaitos tai sähkönsiirtolaitteisto rakennetaan kyseisen suunnitelman mukaisesti;

3) jos ydinenergialain (990/87) 18 tai 19§:ssä tarkoitettu lupa on myönnetty, milloin se ydinenergialain mukaan on tarpeen; eikä

4) ole painavia syitä hylätä hakemus.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis>kuuta 1988.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Tämän lain 25§:ssä tarkoitettua kauppa- ja teollisuusministeriön lupaa ei tarvita, jos ydinvoimalaitoksen rakentamiseen on saatu kumotussa 24 §:n 1 momentissa tarkoitettu lupa.

Hallituksen esitys 16/85
Valtiovarainvaliok. miet. 33/86
Suuren valiok. miet. 90/86
Valtiovarainvaliok. miet. 34/87

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.