968/1987

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Laki tasausverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1971 annetun tasausverolain 3§, 6§:n 1 ja 2 momentti sekä 10§,

sellaisina kuin ne ovat, 3 ja 10§ 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (973/86), 6§:n 1 momentti 29 päivänä marraskuuta 1985 annetussa laissa (892/85) ja 6§:n 2 momentti 21 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (894/84) sekä

lisätään lain liitteeksi verotaulukko, seuraavasti:

3 §

Tasausveroa on suoritettava liitteenä olevan verotaulukon mukaisesti.

6 §

Teollisuuden käyttöön tulevat raaka-aineet, tuotantotarvikkeet ja investointitavarat ovat tasausverottomia, milloin tasausverottomuus ei aiheuta haittaa kotimaiselle tuotannolle. >Tullihallitus päättää hakemuksesta onko tavara katsottava sellaiseksi, että sille voidaan myöntää tasausverottomuus edellä mainituin perustein. Maahantuojan on tehtävä hakemus kahden vuoden kuluessa tavaran tullauspäivästä. Tullihallitus vahvistaa myös luettelon tavaroista, joille tasausverottomuus myönnetään edellä mainituin perustein hakemuksetta.

Tavaran katsotaan tulevan teollisuuden käyttöön, milloin se tulee käytettäväksi Tilastokeskuksen vahvistaman toimialaluokituksen pääluokkaan kaivos- ja kaivannaistoiminta, teollisuus tai energia- ja vesihuolto kuuluvassa tuotantotoiminnassa lukuun ottamatta hallinto-, varasto-, jakelu- ja kuljetustoimintaa.


10 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1972. Sitä sovelletaan tavaraan, joka luovutetaan tullivalvonnasta lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, kuitenkin ennen 1 päivää tammikuuta 1989.


Tämän lain 3 ja 10§ sekä verotaulukko tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988. Lain 6§ tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1988 ja sitä sovelletaan tavaraan, joka luovutetaan tullivalvonnasta 1 päivänä lokakuuta 1988 tai sen jälkeen.

Hallituksen esitys 81/87
Valtiovarainvaliok. miet. 35/87
Suuren valiok. miet. 64/87

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Liite PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.