962/1987

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Asetus liikevaihtoveroasetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtoveroasetuksen (571/63) 1§:n 2 kohta näin kuuluvaksi:

1 §

Liikevaihtoverolaissa tarkoitettuna liiketoimintana ei pidetä:


2) vesijohtolaitoksen harjoittamaa, sen omaan verkostoon kuuluvan mittarin tai muun siihen verrattavan tavaran vuokrausta eikä muutos-, puhdistus-, korjaus-, kunnostamis- taikka asentamistyötä; eikäTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Asetusta sovelletaan, jos vuokramaksu on veloitettu asetuksen voimaantulopäivältä tai sen jälkeiseltä ajalta tai jos muutos-, puhdistus-, korjaus-, kunnostamis- taikka asentamistyö on tehty asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Jos tavaran toimittaminen tai työsuorituksen tekeminen on asetuksen voimaantullessa kesken, sovelletaan tätä asetusta vain niihin tavaroihin, jotka toimitetaan asennuspaikalle tämän asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen sekä työsuorituksen siihen osaan, joka tapahtuu mainittuna päivänä tai sen jälkeen.

Sen estämättä, mitä liikevaihtoveroasetuksen 1§:n väliaikaisesta muuttamisesta 6 päivänä maaliskuuta 1987 annetun asetuksen (241/87) voimaantulosäännöksen 3 momentissa on säädetty, telelaitoksen ei ole suoritettava veroa joulukuun 31 päivän 1987 päättyessä hallussaan olevista myyntitarkoitukseen käytettäväksi hankituista tavaroista, niin kuin ne olisi otettu käytettäväksi muuhun kuin myyntitarkoitukseen eikä laadittava tätä varten inventointiluetteloa. Telelaitoksen, jolla joulukuun 31 päivän 1987 päättyessä on tavaran toimittaminen tai työsuorituksen tekeminen kesken, ei myöskään ole laadittava inventointiluetteloa.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.