956/1987

Annettu Helsingissä päivänä joulukuuta 1987

Laki tulo- ja varallisuusverolain 36 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun tulo- ja varallisuusverolain 36 §:ään 29 päivänä joulukuuta 1983 annetulla lailla (1097/83) väliaikaisesti lisätty 5 momentti näin kuuluvaksi:

36 §

Verovelvollinen, jolla on ollut veronalaistaeläketuloa vuonna 1982, saa vuosilta 1984-1988 toimitettavissa kunnallisverotuksissa vähentää sen suuruisen invalidivähennyksen, johon hänellä on oikeus vuodelta 1982 toimitettavassa kunnallisverotuksessa, jollei hän vuosina 1984-1988 voimassa olevien säännösten perusteella ole oikeutettu tätä suurempaan invalidivähennykseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988. Sitä sovelletaan verovuodelta 1988 toimitettavassa kunnallisverotuksessa.

Hallituksen esitys 54/87
Valtiovarainvaliok. miet. 31/87
Suuren valiok. miet. 52/87

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.